ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΘΕΣΙΩΝ (6Θ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην συγκεκριμένη εφαρμογή αποθηκεύονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης που ορίζονται στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο . Πατώντας Yποβολή ο χρήστης αποδέχεται τους παραπάνω όρους.


Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης N. Χανίων
Ανάπτυξη, Υποστήριξη Ιστοσελίδας: Χαραλαμπάκης Στέργιος