ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ


Μεταφορτώστε Βεβαίωση Φορέα/Εργοδότη(μόνο pdf):


Μεταφορτώστε Βεβαίωση Διευθυντή Σχολείου(μόνο pdf):


Κάντε κλικ στο παρακάτω κουτί:*ΕΣΠΑ