ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ


Μεταφορτώστε Βεβαίωση Φορέα/Εργοδότη:


Μεταφορτώστε Βεβαίωση Διευθυντή Σχολείου:


Κάντε κλικ στο παρακάτω κουτί:*ΕΣΠΑ