Έντυπα Αδειών Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων

Στην παρακάτω ενότητα μπορείτε να αντλήσετε το επιθυμητό έντυπο άδειας, επιλέγοντας το αντίστοιχο είδος άδειας από τα πλαίσια επιλογής.

Για αναλυτικούς οδηγούς σχετικά με την χορήγηση αδειών παρακαλούμε επιλέξτε από τα παρακάτω κουμπιά

ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Έντυπα Αδειών

Επιλογή Εντύπου Άδειας

Card image cap

Τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Ανάπτυξη-Διαχείριση Ιστοσελίδας:

Προϊστάμενος Τμήματος: Χαραλαμπάκης Στέργιος