Έντυπα Αδειών Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων

Στην παρακάτω ενότητα μπορείτε να αντλήσετε το επιθυμητό έντυπο άδειας, επιλέγοντας το αντίστοιχο είδος άδειας από τα πλαίσια επιλογής.

Για αναλυτικούς οδηγούς σχετικά με την χορήγηση αδειών παρακαλούμε επιλέξτε από τα παρακάτω κουμπιά

ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πίνακα "ΠΡΑΞΕΙΣ-ΛΟΓΟΤΥΠΑ" για να δείτε σε ποιες πράξεις ΕΣΠΑ χρειάζεται νέο λογότυπο και σε ποιες το παλιό και επιλέξτε το κατάλληλο έντυπο αναλόγως.

ΠΡΑΞΕΙΣ-ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ ΠΑΛΙΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ
Έντυπα Αδειών

Επιλογή Εντύπου Άδειας

Card image cap

Τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Ανάπτυξη-Διαχείριση Ιστοσελίδας:

Προϊστάμενος Τμήματος: Χαραλαμπάκης Στέργιος