ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην συγκεκριμένη εφαρμογή αποθηκεύονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης που ορίζονται στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο . Πατώντας Yποβολή ο χρήστης αποδέχεται τους παραπάνω όρους.


Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης N. Χανίων
Ανάπτυξη, Υποστήριξη Ιστοσελίδας: Χαραλαμπάκης Στέργιος