ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ


ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην συγκεκριμένη εφαρμογή αποθηκεύονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης που ορίζονται στον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο .

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης N. Χανίων
Ανάπτυξη, Υποστήριξη Ιστοσελίδας: Χαραλαμπάκης Στέργιος