Πλατφόρμα Ανάρτησης Παραστατικών ΕΣΠΑ:

Πλατφόρμα Ανάρτησης Παραστατικών ΕΣΠΑ

Μπορείτε να κάνετε λήψη των απουσιολογίων στην πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών ΕΣΠΑ:

Απουσιολόγια ΕΣΠΑ

Οδηγοί Υλοποίησης Πράξεων:

Οδηγοί Υλοποίησης

Πράξεις Ανάληψης Υπηρεσίας ΕΣΠΑ/ΠΔΕ:

Πράξεις Ανάληψης

Portal Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

Συνδεθείτε με το ΑΦΜ και το Επώνυμό σας για να δείτε την πράξη στην οποία ανήκετε (Απευθύνεται μόνο σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ της Δ.Π.Ε. Χανίων)